Lista lektur kresowych

Źródło zdjęcia


Tytuły książek, których recenzje są dostępne na blogu, są wyboldowane.


Wspomnienia, biografie


Adrjański Zbigniew, Polesia czar. Wspomnienia, gawędy, opowieści, Marpress, 2013
Agopsowicz Monika, Kresowe Pokucie. Rzeczpospolita ormiańska, LTW, 2014
Banach Witold, Radziwiłłowie. Burzliwe losy słynnego rodu, Wydawnictwo Poznańskie, 2017
Beski Jerzy, Moje Podole 1930-45, NOWIK, 2010
Bittel-Dobrzyńska Nadzieja, Jak wiedźma Agrypicha znachorstwa mnie uczyła, Graf, 1991
Bogucka Maria, Ludzie z Kresów, Oficyna Naukowa, 2010
Carton de Wiart Adrian, Moja Odyseja. Awanturnik, który pokochał Polskę, Bellona, 2016
Andrzej Chciuk, Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku, LTW, 2015
Chmielewska Gizela, Kropla goryczy, LTW, 2014
Chmielewska Gizela, Cierń Kresowy, LTW, 2011
Chrzanowski Tadeusz, Kresy czyli obszary tęsknot, Wydawnictwo Literackie, 2009

Cieński Stanisław, Zamykam oczy i widzę, LTW, 2015
Cybulski Henryk, Czerwone noce, Bellona, 1990
Czapska Maria, Europa w rodzinie i czas odmieniony, Znak, 2014
Czarnecki Witold, Kresowe losy, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 1995
Dębski Krzesimir, Nic nie jest w porządku, Czerwone i czarne, 2016
Domańska-Kubiak Irena, Zakątek pamięci. Życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych, Iskry, 2004
Dorożyńska z Zaleskich Elżbieta, Na ostatniej placówce. Dziennik z życia wsi podolskiej w latach 1917-21, LTW, 2018
Drucka Nadzieja, Trzy czwarte... Wspomnienia, LTW, 2011
Dunin-Kozicka Maria, Burza od Wschodu, LTW, 2011

Gawroński Jan, Moje wspomnienia 1892-1919, Wydawnictwo Literackie, 2016
Głuszenia Jan, Maria Rodziewiczówna. Strażniczka kresowych stanic, Nasza Przyszłość, 2014
Górska Bożena, Krzemieńczanin, Muzeum Niepodległości, 2008
Hemar Waldemar, Awantury w rodzinie, LTW, 2008 
Herbich-Zychowicz Anna, Dziewczyny z Wołynia, Znak Horyzont, 2018
Hoffmann-Jędruch Ewa Krystyna, Ślady na piasku. Z Tarnopola do Argentyny.
Kresowa rodzina w wojennej zawierusze, Świat Książki, 2012

Iskra-Kozińska Barbara, Czerwone niebo nad Wołyniem, Bellona, 2012
Iskra-Kozińska Barbara, Maria, Bellona, 2013
Jałowiecki Mieczysław, Na skraju imperium, Czytelnik, 2000
Jastrzębska Magdalena, Listy z Kresów, LTW, 2015
Jastrzębska Magdalena, Panie kresowych siedzib, LTW, 2016 
Kieniewicz Antoni, Nad Prypecią, dawno temu..., Ossolineum, 1989
Kieżun Witold, Magdulka i cały świat, Iskry, 2013

Bogdan Klukowski (wybór i opracowanie), My deportowani. Wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSRR, Alfa, 1989
Kłusek Julia, Za mało żeby żyć, za dużo żeby umrzeć, W drodze, 1990
Kocięcka Wanda, Oddajcie mi Świętego Mikołaja: Wspomnienia z dzieciństwa na Kresach Wschodnich w latach wojny, Norbertinum, 2006
Komorowska z Nałęcz-Górskich Magdalena, Powrót do Żmudzi, LTW, 2018
Koprowski Marek A., Kobiety kresowe, Replika, 2014 
Koprowski Marek A., Dziewczyny kresowe, Replika, 2017 
Kost Beata, Kobiety ze Lwowa, Marginesy, 2017
Kraszewski Józef Ignacy, Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy, LSW, 1985
Kraszewski Józef Ignacy, Wieczory wołyńskie, Lwów, 1859
Krauzowa Zofia, Rzeki mojego życia, Wydawnictwo Literackie, 1979 
Kuśniewicz Andrzej, Mieszaniny obyczajowe, PIW, 1985
Kutyłowska Helena, Wspomnienia z Podola 1898-1919, Czytelnik, 2003

Lem Stanisław, Wysoki Zamek, Agora, 2009
Lewandowska-Kąkol Agnieszka, Niezłomna, Fronda, 2015
Lipkowski Leon, Moje wspomnienia 1849-1912, Domus Polonorum, 2009

Łozińska-Hempel Maria, Z łańcucha wspomnień, Wydawnictwo Literackie, 1986
Józef Łobodowski, Żywot człowieka gwałtownego, Editions Spotkania, 2014
Łukawska Alicja, Duchy Kresów Wschodnich, Von Borowiecky, 2018
Mackiewicz Stanisław, Dom Radziwiłłów, Czytelnik, 1990
Marsden Philip, Dom na Kresach, Powrót, W.A.B., 2008
Meysztowicz Walerian, Gawędy o czasach i ludziach, LTW, 2012
Michalska Franceska, Cała radość życia. Na Wołyniu, w Kazachstanie, w Polsce. Wspomnienia, Noir sur Blanc, 2007
Obertyńska Beata, W domu niewoli, Czytelnik,2005
Olszański Tadeusz, Kresy Kresów. Stanisławów, Iskry, 2008
Pawełczyńska Anna, Koniec kresowego świata, Polihymnia, 2012
Pawełczyńska Anna, Koni żal, Polihymnia, 2012

Pawlikowski Kacper, Z Medyki. Wspomnienia rodzinne, Znak, 2017
Pawlikowski Michał Kryspin, Sumienie Polski i inne szkice kresowe, LTW, 2014
Piotrowski Czesław, Krwawe żniwa. Zbrodnie ukraińskie na Wołyniu 1943, Bellona, 2016
Podolski Antoni Joe, 23 Days: A Memoir of 1939, Yellow Wheel Publishing, 2014
Podskarbi-Łojas Władysława, Wołyńskie lata, które pamiętam, Oficyna Wydawnicza Tutor, 2011
Pollack Martin, Po Galicji, Czarne, 2007
Potocka Anna Rey Konstantowa, Przez góry, doliny… Wspomnienia, LTW, 2011
Potocka Janina Zofia, Potocka Zofia Barbara, Peczara, LTW, 2014

Pruszyńska Anna, Między Bohem a Słuczą, Ossolineum, 2001
Puchalska Joanna, Dziedziczki Soplicowa, Muza, 2014
Puchalska Joanna, Kresowi Sarmaci, Fronda, 2015
Puzynina Gabrjela, W Wilnie i w dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815-43, KAW 1990
Rafalska Kazimiera, Przeżyłam łagry. Wspomnienia polskiej nauczycielki z Polesia, Serafin, 2013
Rostworowski Andrzej, Ziemia, której już nie zobaczysz. Wspomnienia kresowe, Czytelnik, 2015
Roth Helena, Czasy, miejsca, ludzie. Wspomnienia z kresów wschodnich, Wydawnictwo Literackie, 2011
Sapieha Eustachy, Tak było…, Świat Książki, 2012

Sapieżyna Maria ze Zdziechowskich, Moje życie, mój czas, Wyd. Literackie, 2008
Saryusz-Zaleska Anna, Niezapomniana Ukraina, Rosner & Wspólnicy, 2007
Schirmer Marcin K., Arystokracja - polskie rody, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Schleyen Kazimierz, Lwowskie gawędy, LTW, 2014
Siedlar-Kołyszko Teresa, Przecież tu Polska kiedyś była..., LTW, 2012
Siedlar-Kołyszko Teresa, Byli, są. Czy będą?, Impuls, Kraków 2006
Siedlar-Kołyszko Teresa, Od Smoleńska pod Dzikie Pola. Trwanie Polaków na ziemiach wschodnich I Rzeczypospolitej, Impuls, Kraków 2008
Siedlar-Kołyszko Teresa, Między Dźwiną a Czeremoszem, LTW, 2015
Skirmunttówna Jadwiga, Pani na Hruszowej, MG, 2012
Skarbek-Sokołowska Anna, Czas udręki i czas radości. Wspomnienia, Ossolineum, 1977
Skrok Zdzisław, Podolska legenda, Iskry 2007

Sobańska Maria, Wspominki nikłe, Primum, 2002
Sobiesiak Józef, Przebraże, Wydawnictwo Lubelskie, 1973
Starzyńska Maria, Jedenaście klęczników, Rzym, 1992
Sypuła-Gliwa Joanna, Podróż na Wschód, LTW, 2011
Szałygo Stanisław, Zaścianek na kresach, Ajaks 2007
Szałygo Stanisław, Kręte losy kresowiaków, Ajaks, 2010
Szeptycka Zofia, Wspomnienia z lat ubiegłych, biblioteka cyfrowa

Szolginia Witold, Dom pod żelaznym lwem, KAW, 1989 
Szolginia Witold, Tamten Lwów, t.1, Oblicze miasta, Wysoki Zamek, 2011
Szolginia Witold, Tamten Lwów, t.2, Ulice i place, Wysoki Zamek, 2011
Szolginia Witold, Tamten Lwów, t. 3, Świątynie, gmachy, pomniki, Wysoki Zamek, 2012
Szolginia Witold, Tamten Lwów, t.4, My lwowianie, Wysoki Zamek, 2014
Szolginia Witold, Tamten Lwów, t.5, Życie miasta, Oficyna Wydawnicza Sudety, 1994,
Szolginia Witold, Tamten Lwów, t.6, Rozmaitości, Oficyna Wydawnicza Sudety, 1994,
Szolginia Witold, Tamten Lwów, t.7, Z niebios nad Lwowem, Oficyna Wydawnicza Sudety, 1996,
Szolginia Witold, Tamten Lwów, t.8, Arcylwowianie, Oficyna Wydawnicza Sudety, 1997,
Szolginia Witold, Kwiaty lwowskie, Krajubrazy syrdeczny, Oficyna Wydawnicza Sudety, 1995,
Szolginia Witold, Na Wesołej Lwowskiej Fali, Wydawnictwo Polonia, 1991,
Szolginia Witold, Pudełko lwowskich wspomnień pełne, Oficyna Wydawnicza Sudety, 1994,
Szopiński Zbigniew, Manteuffel-Szoege Ryszard, Inflanty, Inflanty, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991
Szumska Małgorzata, Zielona sukienka, Znak, 2014
Trusiewicz Feliks, Pokolenie, Filadelfia, 1985
Trusiewicz Feliks, Ścieżki mojego życia,
Trzeciecka Wanda, Wspomnienia z Kresów, Oficyna Wydawnicza ŁośGraf, 2009

Urbanek Mariusz, Makuszyński. O jednym takim, któremu ukradziono słońce, Czarne, 2017
Wachowicz Barbara, Wielcy Polacy na Kresach. Z Mickiewiczem nad Wilią, Niemnem i Świtezią. Ze Słowackim w Krzemieńcu. Z Orzeszkową nad Niemnem, RYTM, 2018
Wachowicz-Makowska Jolanta, Świat zapamiętany, Czytelnik, 2002
Wańkowicz Melchior, Szczenięce lata, Prószyński i S-ka, 2009
Wasilewski Henryk, Czar mojego Polesia, Nortom, 2007
Wędziagolski Karol, Pamiętniki, Iskry, 2007
Wiśniewski Wojciech, Zan. Ostatni z rodu, LTW, 2015
Wiśniewski Wojciech, Pani na Berżenikach. Rozmowy z Heleną z Zanów Stankiewiczową, Polska Fundacja Kulturalna, 1991
Wołyń bez komentarza, Fronda, 2016 
Wołyń. Przemilczana zbrodnia na Polakach, Bonum Verbum, 2017
Wysłouch Franciszek, Echa Polesia, LTW, 2012
Wysłouch Franciszek, Na ścieżkach Polesia, LTW, 2012
Wysłouch Franciszek, Opowiadania poleskie, LTW, 2012
Zalewski Paweł Daniel, Bez pamięci, Astra, 2014
Zamoyski Stanisław, Listy z Podola, Nobilis Partners
Zawistowska Helena, Od Wilii po Uklę, słowo/obraz terytoria 2012
Zientek Sylwia, Kolonia Marusia, W.A.B., 2016
Ziółkowska Aleksandra, Na tropach Wańkowicza, PTWK, 1989 
Ziółkowska-Boehm Aleksandra, Lepszy dzień nie przyszedł już, Iskry, 2012

Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Na tropach Wańkowicza po latach, Prószyński i S-ka, 2009
Ziółkowska-Boehm Aleksandra, "Druga bitwa o Monte Cassino i inne opowieści", Iskry, 2014


Beletrystyka

Bączkowska Irena, Letnie noce. Opowieść o Ukrainie początku XX wieku, Veritas, Londyn 2005
Bolecka Anna, Biały kamień, Szpak, 1998
Czarnyszewicz Florian, Nadberezyńcy, Arcana 2010
Czarnyszewicz Florian, Wicik Żywica, LTW, 2011
Di Angeli-Ilovan Lucie, Żniwo gniewu, Zysk i S-ka, 2011
Di Angeli-Ilovan Lucie, Zapisane w gwiazdach, Zysk i S-ka, 2017
Dmochowska Emma, Dwór w Haliniszkach, EX LIBRIS, 2005
Dmochowska Emma, Panienka, Oskar, 1991
Domino Zbigniew, Syberiada polska, Studio EMKA, 2012

Grzegorzewski Adrian, Czas tęsknoty, Między Słowami, 2014
Grzegorzewski, Czas burzy, Znak, 2017
Helak Wiesław, Lwowska noc, Trio, 2012
Helak Wiesław, Tchnienie, Trio
Wiesław Helak, Nad Zbruczem, Arcana, 2017
Jantar Mateusz, Zmowa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973
Jaszczuk Paweł, Marionetki, Prószyński i S-ka, 2012
Kania Leszek, Na odsiecz Lwowa, Cytadela, 2011
Kawka Magdalena, Pora westchnień, pora burz, Zysk i S-ka, 2016
Klimko-Dobrzaniecki Hubert, Złodzieje bzu, Noir Sur Blanc, 2019
Konwicki Tadeusz, Bohiń, Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1997
Konwicki Tadeusz, Rojsty, NOWA, 1991
Kossak Zofia, Pożoga, Wydawnictwo Dolnośląskie, 2005
Kossak Zofia, Ku swoim, LTW, 2016
Kościński Piotr, Przez czerwoną granicę, LTW, 2008
Kraszewski Józef Ignacy, Całe życie biedna, LSW, 1956
Kraszewski Józef Ignacy, Chata za wsią, MG, 2015
Kraszewski Józef Ignacy, Ulana, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985
Kraszewski Józef Ignacy, Historia o Janaszu Korczaku i pięknej miecznikównie, LSW, 1965
Kraszewski Józef Ignacy, Jaryna, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987
Kraszewski Józef Ignacy, Kunigas, powieść z podań litewskich, LSW, 1956
Kraszewski Józef Ignacy, Pamiętnik Panicza, Czytelnik, 1953
Kraszewski Józef Ignacy, Sprawa kryminalna, Wydawnictwo Literackie, 1987
Kruszewska Mariola, Czereśnie będą dziczeć, Wydawnictwo w Podwórku, 2017
Lewandowska-Kąkol Agnieszka, Siostry, Fronda, 2016
Loebl Bogdan, Złota trąbka, Grupa M-D-M, 2013
Loebl Bogdan, Piekło weszło do raju, Czarna Owca, 2010
Lubkiewicz-Urbanowicz Teresa, Boża podszewka, Prószyński i S-ka, 1998
Lustyk Joanna, Nad rzeką niepamięci, Damidos, 2013
Łysiak Edward, Kresowa opowieść. Michał, Julia, Novae Res, 2013

Majewski Janusz, Mała Matura, Marginesy, 2010
Janusz Majewski, Czarny mercedes, Marginesy, 2016
Mackiewicz Józef, Droga donikąd, Kontra, 2011
Mackiewicz Józef, Lewa wolna, Kontra, 1994
Mackiewicz Józef, Sprawa pułkownika Miasojedowa, Kontra, 2010
Mackiewicz Józef, Ściągaczki z szuflady Pana Boga, Kontra, 2007
Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, MG, 2014,
Miłosz Czesław, Dolina Issy, Wydawnictwo Literacki, 2009
Mniszkówna Helena, Powojenni, Sagitta, 1991
Moniak-Azzopardi, Odchodzić, Novae Res, 2017
Mularczyk Andrzej, Każdy żyje jak umie, Świat Książki, 2011
Odojewski Włodzimierz, Zasypie wszystko, zawieje, Świat Książki, 2006
Olbromski Mariusz, Róża i kamień. Podróże na Kresy, Farta, 2014
Orzeszkowa Eliza, Stefan Żeromski, 1863, Sic!, 2013 
Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem, Wydawnictwo Literackie, 2017
Parandowski Jan, Niebo w płomieniach, 1959
Paszyńska Maria, Dziewczęta wygnane, Książnica, 2018
Pawlikowski Michał Kryspin, Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego, LTW, 2010
Pawlikowski Michał Kryspin, Wojna i sezon, LTW, 2011
Piasecki Sergiusz, Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, LTW, 2007

Piasecki Sergiusz, Człowiek przemieniony w wilka, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1990
Piasecki Sergiusz, Zapiski oficera Armii Czerwonej, LTW, 2007
Piasecki Sergiusz, Żywot człowieka rozbrojonego, LTW, 2006
Ponińska Dorota, Romantyczni, Wydawnictwo Lira, 2020
Rembek Stanisław, W polu, Agawa, 2006
Rodziewiczówna Maria, Czahary, Wydawnictwo Literackie, 1985
Rodziewiczówna Maria, Barcikowscy, Edipresse Polska, 2012
Rodziewiczówna Maria, Byli i będą, Świat Książki, 2008
Rodziewiczówna Maria, Florian z Wielkiej Hłuszy, Edipresse, 2013
Rodziewiczówna Maria, Hrywda, Edipresse Polska, 2013
Rodziewiczówna Maria, Klejnot, MG, 2011
Rodziewiczówna Maria, Niedobitowski z granicznego bastionu, KAW, 1991
Rolicki Janusz, Wyklęte pokolenia, Nowy Świat, 2011
Rymkiewicz Jarosław Marek, Żmut, Sic!, 2005
Sabaliauskaite Kristina, Silva rerum, Znak, 2015
Sabaliauskaite Kristina, Silva rerum II, Wydawnictwo  Literackie, 2018
Skibińska-Podbielska Jadwiga, Epopeja wołyńska 1913-45, Norbertinum, 2013
Słoniowska Żanna, Dom z witrażem, Znak Literanova, 2015
Srokowski Stanisław, Ukraiński kochanek, Arcana, 2008
Srokowski Stanisław, Nienawiść, Prószyński i S-ka, 2006
Srokowski Stanisław, Strach. Opowiadania kresowe, Fronda, 2014
Szepielak Anna, Wspomnienia w kolorze sepii, Nasza Księgarnia, 2014
Tokarczuk Olga, Księgi Jakubowe, Wydawnictwo Literackie, 2014,
Trusiewicz Feliks, Duszohubka,  Wrocławska Drukarnia Naukowa, 2002
Trusiewicz Feliks, Hawryłko,
Trusiewicz Feliks, Medalionik
Wernik Romuald, Nie wrócą bociany na Graniczną, Polska Fundacja Kulturalna, 1998 
Wernik Romuald, Czarcie drzewo, Alta3, 2002
Werstin Eugeniusz, Szklana góra, Książka i Wiedza, 2005
Weyssenhoff Józef, Soból i panna, Świat Książki,  2007
Weyssenhoff Józef, Unia: powieść litewska, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1910
Stanisław A. Wotowski, Upiorny dom, CM, 2014
Zimirska Janina, W drodze do domu, Warszawska Firma Wydawnicza, 2012
Zubiński Tadeusz, Ogień przy drodze, Zysk i S-ka, 2009


Literatura popularno-naukowa, faktu i albumy fotograficzne

Brown Kate, Kresy. Biografia krainy, której nie ma. Jak zniszczono wielokulturowe pogranicze, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013 
Chomętowska Zofia, Polesie, Archeologia Fotografii, 2011
Cichoracki Piotr, Polesie nieidylliczne, LTW, 2007

Czarnowski Ryszard Jan, Wojdecki Eugeniusz, Wilno. Dzieje i obraz miasta, Jedność, 2016
Czarnowski Ryszard Jan, Kresy - utracone dzieje, Rytm, 2017
Czarnowski Ryszard Jan, Lwów - sacrum et profanum, Galaktyka, 2015
Czarnowski Ryszard Jan, Lwów. Okupacja sowiecka, Rytm, 2016
Czarnowski Ryszard Jan, Lwów. Okupacja niemiecka, Rytm, 2016
Dawid Adriana, Lusek Joanna, Kobiety na Kresach na przełomie XIX i XX w., DIG, 2016
Dominiczak Henryk, Dzieje kresów i granicy państwa polskiego na wschodzie, wyd. Adam Marszałek, 2013
Hadaczek Bolesław, Historia literatury kresowej, Universitas, 2011
Hejke Krzysztof, Polesie, Zysk i S-ka, 2009

Jamski Piotr, Pocztówki Z Kresów Przedwojennej Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
red. Juzwenko Adolf, Kustosz i samotnik. Tom poświęcony pamięci Romana Aftanazego, Ossolineum, 2016 
Kledzik Maciej, Litwa Sienkiewicza Piłsudskiego Miłosza, LTW, 2014
Kolbuszewski Jacek, Kresy,Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004
Koper Sławomir, Arystokracja – t 1.Dwudziestolecie międzywojenne, Bellona 2013, Edipresse 2013 

Koprowski Marek A., Kresy we krwi, Fronda, 2011
Koprowski Marek A., Kresy w II Rzeczpospolitej, SBM, 2012
Koprowski Marek A., Dziewczyny kresowe, Replika, 2017 
Kresy w starej fotografii, Bosz, 2013

Krajewski Krzysztof, Jan Borysewicz "Krysia", "Mściciel" 1913-45, Rytm, 2013
Krajewski Kazimierz,Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Literackie, 2014
Kresy – najpiękniejsze miejsca i budowle, Wydawnictwo Dragon, 2012
Kresy Rzeczpospolitej. Wielki mit Polaków, Biblioteka POLITYKI 2015
Kruszona Michał, Huculszczyzna. Opowieść kabalistyczna, Zysk i S-ka, 2010
Lewandowska-Kąkol Agnieszka, Na skraju piekła. Opowiadania i reportaże z Kresów, Fronda, 2013
Mackiewicz Józef, Okna zatkane szmatami, Kontra, 2007
Majka Jędrzej, Kresy, AA, 2009
Maliński Mieczysław, Kresy śladami naszych przodków, List, 2002

Masłoń Krzysztof, Puklerz Mohorta. Lektury kresowe, Zysk i S-ka, 2014
Mędrzecki Włodzimierz, Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-39, Wydawnictwo Literackie, 2018
Michotek Jerzy, Tylko we Lwowie, Omnipress, 1990
Nicieja Stanisław Sławomir, Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom I, MS Szybkowski, 2012
Nicieja Stanisław Sławomir, Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom II, MS, 2013
Nicieja Stanisław Sławomir, Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom III, MS, 2013
Nicieja Stanisław Sławomir, Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom IV, MS, 2014
Nicieja Stanisław Sławomir, Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom V, MS, 2014

Nicieja Stanisław Sławomir, Kresowe Trójmiasto: Truskawiec, Drohobycz, Borysław, MS, 2009
Nicieja Stanisław Sławomir, Twierdze Kresowe Rzeczypospolitej, Iskry, 2006
Nicieja Stanisław Sławomir, Ogród snu i pamięci. Dzieje cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie i ludzi tam spoczywających w latach 1786-2010, MS, 2010
Nicieja Stanisław Sławomir, Lwów. Miasto zatartych granic, Libra, 2013

Nicieja Stanisław Sławomir, Lwowskie Orlęta. Czyn i legenda, Iskry 2009
Okoń Waldemar, Kresy w malarstwie, Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006

Orman Elżbieta, Tahańcza Poniatowskich, Polska Akademia Umiejętności, 2009
Osip-Pokrywka Magda i Mirek, Leksykon zabytków architektury Kresów południowo-wschodnich, Arkady, 2014
Ossendowski Antoni Ferdynand, Polesie, Zysk i S-ka, 2010

Paluch Janusz M., Wczoraj i dziś. Polacy na Kresach, Małe Wydawnictwo, 2013
Pietkiewicz Czesław, Kultura Polesia rzeczyckiego, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1938
Pollack Martin, Po Galicji, Czarne, 2007
Polesie widziane oczami Marii Rodziewiczówny i Jej Ziomków, Von Boroviecky, 2005
Riedl Tadeusz, O Lwowie i lwowskim piśmiennictwie, Bernardinum, 2013
Rydel Maciej, Jam jest dwór polski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 1993 
Samusik Katarzyna, Samusik Jerzy, Dwory i pałace na Kresach Wschodnich. Między Niemnem a Bugiem, Fundacja Sąsiedzi, 2012
Siemaszko W. i E., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-45, von Borowiecky, 2008
Krzysztof Sidorkiewicz, Moja Wileńszczyzna i moje Kresy, Instytut Wydawniczy Świadectwo, 2015
Słownictwo Kresowe, oprac. zbiorowe, DiG, 2008

Sobków Michał, Koropiec nad Dniestrem, Wydawnictwo Poznańskie, 1999
Stobniak-Smogorzewska Janina, Kresowe Osadnictwo Wojskowe 1920-1945, Rytm, 2004
Szczepanek Zbigniew, Zamki na Kresach, Bernardinum, 2008

Szczerek Ziemowit, Przyjdzie Mordor i nas zje, ha!art, 2013
Szejnert Małgorzata, Usypać góry. Historie z Polesia, Znak, 2015
Szolginia Witold, Historiografia architektury i urbanistyki dawnego Lwowa, Instytut Sztuki PAN, 1989,

Szolginia Witold, Ikonografia dawnego Lwowa, cz. 1, Najstarsze widoki Lwowa, Instytut Sztuki PAN, 1991,
Sztuka na dawnych Kresach Wschodnich. Fotografie z XIX wieku, red. Wojciech Walanus,
TAiWPN Universitas Kraków, 2014,
Szuchiewicz Włodzimierz, Huculszczyzna, biblioteka cyfrowa
Urbanek Mariusz, Genialni. Lwowska szkoła matematyczna, Iskry, 2014
Wachowicz Barbara, Wigilie polskie - Adam Mickiewicz, Rytm, 2010

Węglicka Katarzyna, Polacy z Kresów. Znani i nieznani, Bellona, 2015
Wasylewski Stanisław, Pod kopułą lwowskiego Ossolineum, Ossolineum, 1958
Węglicka Katarzyna, Wielcy Kresowiacy, Bellona, 2015
Wieliczka-Szarkowa Joanna, Czarna księga Kresów, AA, 2011
Wieliczka-Szarkowa Joanna, Wołyń we krwi 1943, AA, 2013

Wyszczelski Lech, Wojna o polskie Kresy 1918-1921, Bellona, 2011Dla dzieci
Buyno-Arctowa Maria, Ojczyzna, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2003
Diabelskie wesele. Bajki z Polesia, Zysk i S-ka, 2013

Dunin-Kozicka Maria, Ania z Lechickich Pól. Dzieciństwo Ani, AiR, 1991
Dunin-Kozicka Maria, Ania z Lechickich Pól, Młodość Ani, AiR, 1991
Dunin-Kozicka Maria, Ania z Lechickich Pól. Miłość Ani, AiR, 1991
Makuszyński Kornel, Uśmiech Lwowa, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2004
Makuszyński Kornel, Złamany miecz, Gryf, 1990
Szentivanyi Jeno, Orlęta lwowskie, Wydawnictwo M, 2013

Zahorski Władysław, Podania i legendy wileńskie, Graf, 1991
Zakrzewska Helena, Białe róże, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2003

Zakrzewska Helena, Dzieci Lwowa, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2004

Przewodniki
Kledzik Maciej, Litwa Sienkiewicza Piłsudskiego Miłosza, LTW, 2015
Koper Sławomir, Spacer po Lwowie, Zapolex
Rąkowski Grzegorz, Ilustrowany Przewodnik po Zabytkach Kultury na Białorusi, Burchard edition, 2005
Rąkowski Grzegorz, Ilustrowany Przewodnik po Zabytkach Kultury na Litwie, Burchard edition, 1999

Rąkowski Grzegorz, Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część zachodnia, Rewasz, 2013
Rąkowski Grzegorz, Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Tom 2, Rewasz, 2014
Rąkowski Grzegorz, Smak Kresów 1. Wśród jezior i mszarów Wileńszczyzny, Rewasz, 2000
Rąkowski Grzegorz, Smak Kresów. Czar Polesia, Rewasz, 2001

Rąkowski Grzegorz, Wołyń. Przewodnik po Ukrainie Zachodniej Część 1, Rewasz,2006
Rąkowski Grzegorz, Podole. Przewodnik po Ukrainie Zachodniej. Część 2, Rewasz, 2006
Rąkowski Grzegorz, Przewodnik po Ukrainie Zachodniej. Ziemia Lwowska. Część III, Rewasz, 2007
Rąkowski Grzegorz, Lwów. Przewodnik po Ukrainie Zachodniej. Część IV, Rewasz, 2008
Węglicka Katarzyna, Kresowym szlakiem, Książka i Wiedza, 2005
Węglicka Katarzyna, Wędrówki kresowe, Książka i Wiedza, 2006

Węglicka Katarzyna, Białoruską ścieżką. Gawędy kresowe, Książka i Wiedza, 2008Książki z akcentami kresowymi

Archer Greg, Grace Revealed: a memoire, NorLightsPress, 2015, 
Babina Natalia, Miasto ryb, Rebis, 2010
Budzyński Wiesław, Schulz pod kluczem, Świat Książki, 2013,
Danowska Ewa, Józef Weyssenhoff - pisarz, bibliofil, kolekcjoner, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015,
Dzieduszycka Ewa, Podróżniczka, Wydawnictwo Literackie, 2018
Hemar Marian, Awantury w rodzinie, LTW, 2017
Herbich Anna, Dziewczyny z Syberii, Znak Horyzont, 2015,
Iwaszkiewicz Jarosław, Książka moich wspomnień, Wydawnictwo Literackie, 1963,
Jackiewicz-Garniec Małgorzata, Garniec Mirosław, Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich, Studio Wydawnicze ARTA, 2001,
Jastrzębska Magdalena, Dama w jedwabnej sukni. Opowieść o księżniczce Helenie Sanguszkównie, LTW, 2012
Piotr Jaźwiński, Aleksander Jaźwiński, Wołynianki. Z Wołynia do PRL, Erica, 2014
Karpiński Franciszek, Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem, PIW, 1987
Masłoń Krzysztof, Henryk Sienkiewicz. Śladami polskości, dodatek Do Rzeczy, 2015
Menzel Iwona, Szeptucha, MG, 2014
My deportowani. Wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSRR, oprac. Bogdan Klukowski, Alfa, 1989
Nowakowski Robert, Człowiek z sową, Videograf, 2015
Piskor Aleksander, Siedem ekscelencji i jedna dama, LTW, 2013
Puchalska Joanna, Polki, które zadziwiły świat, Muza, 2016
Romaniuk Radosław, Inne życie Jarosława Iwaszkiewicza, Iskry, 2012
Schirmer Marcin K., Arystokracja. Polskie rody, PWN, 2012
Siedlecka Joanna, Pan od poezji, Prószyński i S-ka, 2002
Szepielak Anna J.,Wspomnienia w kolorze sepii, Nasza Księgarnia, 2014
Topolski Aleksander, Biez wodki, Rebis, 2011
Voranau Vital, Szeptem, 2014
Wachowicz Barbara, Matki wielkich Polaków, Muza, 2016
Watowa Ola, Wszystko co najważniejsze, Biblioteka Gazety Wyborczej, 2011
Weiss Szewach, Takie buty z cholewami, Wydawnictwo M, 2012
Wróblewski Jarosław, Zośkowiec, Fronda, 2014
Ziółkowska-Boehm Aleksandra, Kaja od Radosława, czyli historia Hubalowego krzyża, Muza, 2006
Zychowicz Piotr, Pakt Piłsudski - Lenin, Rebis, 2015


32 komentarze:

 1. Jeśli mogę coś dodać to zgłaszam książkę "Zakątek pamięci. Życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych". Wspaniała pozycja!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ta lista nie jest kompletna. To tylko moja propozycja do uzupełniania na bieżąco.:)
   Wysłałam Ci zaproszenie do współtworzenia bloga, więc możesz dopisać proponowany tytuł w którejś z kategorii.

   Usuń
  2. Z doświadczeń Beaty wynika jednak, że tylko Administrator może wchodzić do treści zakładek,tak więc dopisałam proponowaną przez Ciebie książkę. Pierwszy raz o niej słyszę, a wygląda po prostu pięknie...

   Usuń
  3. Naprawdę polecam :) Z chęcią przeczytam ją raz jeszcze :)

   Usuń
 2. Nie mogę znaleźć wejścia do tej zakładki z listą lektur, żeby dopisać dwie pozycje, mimo że jestem zalogowana na tym blogu. Nie wiem, czemu...:) Dlatego mam do Ciebie prośbę o dopisanie. Dziękuję.

  Teresa Siedlar-Kołyszko, Byli, są. Czy będą?, Impuls, Kraków 2006.
  Teresa Siedlar-Kołyszko, Od Smoleńska pod Dzikie Pola. Trwanie Polaków na ziemiach wschodnich I Rzeczypospolitej, Impuls, Kraków 2008.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. OK. To chyba wynika z uprawnień (Administrator vs Autor). Już wpisuję wszystkie książki. A wydawnictwa wyglądają ciekawie...

   Usuń
 3. Świetny pomysł :) zastanawiam się nad lekturą, hmmm którą wybrać ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wybór jest spory i ciągle pojawiają się nowe tytuły. :)

   Usuń
 4. Do działu beletrystyka trzeba koniecznie dopisać "Szczenięce lata" Wańkowicza - jedną z najpiękniejszych książek o Kresach, a także "Dolinę Issy" Miłosza.

  OdpowiedzUsuń
 5. Ja mam pytanie. A co jeśli nam się lektury zdublują? Bo może zdarzyć się tak, że np. 2-3 osoby przeczytają tę samą książkę. Można wrzucać tekst na bloga bez obaw, nawet jak będzie już którymś z kolei odnośnie tej samej pozycji? :-)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście, że można.:)
   W zakładce "Lista lektur" zaznaczam boldem, że opinia/e o tej książce znajduje się na blogu. Natomiast linki do wszystkich recenzji znajdują się w zakładce "Spis recenzji". Tam jest autor książki, tytuł oraz autor recenzji. Nawiasem mówiąc już jest jedna książka z dwoma recenzjami. :)

   Usuń
 6. KSIĄŻKI WITOLDA SZOLGINI O DAWNYM LWOWIE
  – „Dom pod Żelaznym Lwem” (wyd. 1: Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1971; wyd. 2: KAW, Warszawa 1989)
  – Tolu z Łyczakowa: „Krajubrazy syrdeczny” (wyd. 1 poza zasięgiem cenzury: Bytom 1986; wyd. 2: Oficyna Wydawnicza Sudety, Wrocław 1995)
  – Tolu z Łyczakowa: „Kwiaty lwowskie” (wyd. 1 poza zasięgiem cenzury: Bytom 1987; wyd. 2: Oficyna Wydawnicza Sudety, Wrocław 1995)
  – „Historiografia architektury i urbanistyki dawnego Lwowa” (Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1989)
  – „Ikonografia dawnego Lwowa”, cz. 1 „Najstarsze widoki Lwowa” (Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1991)
  – „Na Wesołej Lwowskiej Fali” (Wydawnictwo Polonia, Warszawa 1991)
  – „Pudełko lwowskich wspomnień pełne” (Oficyna Wydawnicza Sudety, Wrocław 1994)
  – „Tamten Lwów”: t. 1 „Oblicze miasta”, t. 2 „Ulice i place”, t. 3 „Świątynie, gmachy, pomniki”, t. 4 „My, lwowianie”, t. 5 „Życie miasta”, t. 6 „Rozmaitości”, t. 7 „Z niebios nad Lwowem”, t. 8 „Arcylwowianie” (wyd. 1: Oficyna Wydawnicza Sudety, Wrocław 1992–1997; wyd. 2: Wysoki Zamek, Kraków 2010–2014, ukazały się t. 1–4, następne w przygotowaniu)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękujemy za uzupełnienie. Lista jest na bieżąco uzupełniana, więc powyższe tytuły znajdą się na tej stronie. :)

   Usuń
 7. Nowa Żanna Słoniowska "Dom z witrażem". Strasznie złe sie ta listę czyta, jeśli jest tak uporządkowana - niby alfabetycznie wg. autorów, ale lista zaczyna się od imion i wszystko sie miesza.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za kolejny tytuł. :)

   Lista w początkowej fazie stanowiła ok. 1/3 obecnej, więc było łatwiej się z nią zapoznać. Rzeczywiście, lepiej chyba zaczynać od nazwiska autora. Postaram się wkrótce nanieść tę zmianę. :)

   Usuń
 8. Przyjemnie spojrzeć na tę listę. To już jest porządna bibliografia dla niejednej pracy magisterskiej o Kresach. Na przykład...

  OdpowiedzUsuń
 9. Barbara Wachowicz "Ty jesteś jak zdrowie". Z Mickiewiczem nad Wilią, Niemnem i Świtezią. Ze Słowackim w Krzemieńcu. Z Orzeszkową nad Niemnem.

  OdpowiedzUsuń
 10. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 11. Książki z akcentami kresowymi
  Wspomnienia w kolorze sepii - Anna J. Szepielak

  Wspomnienia, biografie
  Kobiety kresowe - Marek A. Koprowski

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo dziękujemy! Tytuły dodane. Pozdrawiam.:)

   Usuń
 12. Gratuluję pomysłu na Kresy w literaturze. I proszę się nie przejmować, że ktoś pisze lista niekompletna...w gruncie rzeczy, zgłębiając klasykę, okazać się może, że sięgnęła Pani po temat - rzekę... Pozdrawiam z Poznania.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo dziękuję za miłe słowa! :) Cieszę się, że stworzenie tego bloga przyciągnęło tyle osób mających Kresy w sercu.

   Jestem świadoma, że lista książek jest baaardzo długa, ale to mnie zupełnie nie frustruje, lecz cieszy. :) Pozdrawiam serdecznie!

   Usuń
 13. Proszę dopisać " Inflanty, Inflanty..." Wspomnienia rodzinne zebrał Ryszard Manteuffel - Szoege, wyd LSW, Warszawa 1991

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo dziękuję za propozycję. Książka zapomniana, a wygląda niezwykle ciekawie.

   Usuń
 14. Proszę jeszcze dodać do listy książki Romualda Wernika - "Nie wrócą bociany na Graniczną ", " Czarcie drzewo " - beletrystyka.

  OdpowiedzUsuń
 15. Może jeszcze Krzesimira Dębskiego "Nic nie jest w porządku" :)

  OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...