Spis recenzji


Źródło zdjęcia

A

Zbigniew Adrjański, Polesia czar. Wspomnienia, gawędy, opowieści - recenzja Marii Orzeszkowej

Monika Agopsowicz, Kresowe Pokucie - recenzja Kaye

Greg Archer, Grace Revealed: a memoir - recenzja Agnes A. Rose

B

Natalia Babina, Miasto ryb - recenzja Kaye
Natalia Babina, Miasto ryb - recenzja Marii Orzeszkowej 

Witold Banach, Radziwiłłowie. Burzliwe losy słynnego rodu - recenzja Marii Orzeszkowej

Nadzieja Bittel-Dobrzyńska, Jak wiedźma Agrypicha znachorstwa mnie uczyła - recenzja Marii Orzeszkowej

Maria Bogucka, Ludzie z Kresów - recenzja Moleslawa
Maria Bogucka, Ludzie z Kresów - recenzja Kaye

Irena Bączkowska, Letnie noce - recenzja Beaty Bednarz

Kate Brown, Kresy. Biografia krainy, której nie ma - recenzja Alicji Łukawskiej

Wiesław Budzyński, Schulz pod kluczem - recenzja Natanny

Maria Byrska, Ucieczka z zesłania - recenzja Izabeli Łęckiej-Wokulskiej 

C

Adrian Carton de Wiart, Moja Odyseja. Awanturnik, który pokochał Polskę - recenzja Alicji Łukawskiej

Andrzej Chciuk, Atlantyda - recenzja Beaty Bednarz

Tadeusz Chrzanowski, Kresy, czyli obszary tęsknot - recenzja Andrzeja W. Kaczorowskiego

Stanisław Cieński, Zamykam oczy i widzę - recenzja Magdaleny Jastrzębskiej

Henryk Cybulski, Czerwone noce - recenzja Alicji Łukawskiej

Maria Czapska, Europa w rodzinie - recenzja Kaye

Witold Czarnecki, Kresowe losy - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Ryszard Jan Czarnowski, Eugeniusz Wojdecki, Wilno. Dzieje i obraz miasta - recenzja Beaty Bednarz

Ryszard Jan Czarnowski, Lwów - sacrum et profanum - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Ryszard Jan Czarnowski, Lwów. Okupacja sowiecka oraz Lwów. Okupacja niemiecka - recenzja Alicji Łukawskiej

Ryszard Jan Czarnowski, Kresy - utracone dzieje - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy - recenzja Kaye
Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy - recenzja Alicji Lukawskiej


D

Ewa Danowska, Józef Weyssenhoff - pisarz, bibliofil, kolekcjoner - recenzja Magdaleny Jastrzębskiej

Adriana Dawid, Joanna Lusek, Kobiety na Kresach na przełomie XIX i XX w. - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Krzesimir Dębski, Nic nie jest w porządku - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Lucie Di Angeli Ilovan, Żniwo gniewu - recenzja Diany Bibliofilki
Lucie  Di Angeli Ilovan, Żniwo gniewu - recenzja Idy
Lucie  Di Angeli Ilovan, Żniwo gniewu - recenzja Alicji Łukawskiej
Lucie Di Angeli Ilovan, Żniwo gniewu - recenzja Bazgradełka 

Lucie Di Angeli Ilovan, Zapisane w gwiazdach - recenzja Alicji Łukawskiej

Emma Dmochowska, Dwór w Haliniszkach i Panienka - recenzja Książkowca
Emma Dmochowska, Dwór w Haliniszkach i Panienka - recenzja Alicji Łukawskiej
Emma Dmochowska, Dwór w Haliniszkach - recenzja Kaye
Emma Dmochowska, Dwór w Haliniszkach - recenzja Pyzy Wędrowniczki

Irena Domańska-Kubiak, Zakątek pamięci - recenzja Kaye
Irena Domańska-Kubiak, Zakątek pamięci - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej
Irena Domańska-Kubiak, Zakątek pamięci - recenzja Montgomerry
Irena Domańska-Kubiak, Zakątek pamięci - recenzja Agnieszki Winiarskiej

Henryk Dominiczak, Dzieje kresów i granicy państwa polskiego na wschodzie - recenzja Zapomnianej Biblioteki

Elżbieta Dorożyńska, Na ostatniej placówce - recenzja Alicji Łukawskiej

Nadzieja Drucka, Trzy, czwarte... Wspomnienia - recenzja Kaye 
Nadzieja Drucka, Trzy, czwarte... Wspomnienia - recenzja Alicji Łukawskiej

Maria Dunin-Kozicka, Burza od Wschodu - recenzja Magdaleny Jastrzębskiej
Maria Dunin-Kozicka, Burza od Wschodu - recenzja Alicji Łukawskiej
Maria Dunin-Kozicka, Burza od wschodu - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Maria Dunin-Kozicka, Ania z Lechickich Pól - recenzja Marii Orzeszkowej

Ewa Dzieduszycka, Podróżniczka - recenzja Izabeli Łęckiej-Wokulskiej
Ewa Dzieduszycka, Podróżniczka - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej
Ewa Dzieduszycka, Podróżniczka - recenzja Alicji Łukawskiej

G

Gawroński Jan, Moje wspomnienia 1892-1919 - recenzja Magdaleny Jastrzębskiej

Adrian Grzegorzewski, Czas tęsknoty - recenzja Marioli Pomykaj
Adrian Grzegorzewski, Czas tęsknoty - recenzja Agnesto
Adrian Grzegorzewski, Czas tęsknoty - recenzja Diany Bibliofilki
Adrian Grzegorzewski, Czas tęsknoty - recenzja Agnes A. Rose

Adrian Grzegorzewski, Czas burzy - recenzja Agnes A. Rose

Jan Głuszenia, Maria Rodziewiczówna. Strażniczka kresowych stanic, Nasza Przyszłość, 2014- recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Bożena Górska, Krzemieńczanin - recenzja Beaty Bednarz

H

Krzysztof Hejke, Polesie - recenzja Kaye

Wiesław Helak, Lwowska noc - recenzja Janusza Palucha
Wiesław Helak, Lwowska noc - recenzja Zapomnianej Biblioteki
Wiesław Helak, Lwowska noc - recenzja Alicji Łukawskiej
Wiesław Helak, Lwowska noc - recenzja Agnieszki Winiarskiej

Wiesław Helak, Nad Zbruczem - recenzja Agnieszki Winiarskiej

Wiesław Helak, Tchnienie - recenzja Agnieszki Winiarskiej

Marian Hemar, Awantury w rodzinie - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Anna Herbich, Dziewczyny z Syberii - recenzja Diany Bibliofilki

Anna Herbich-Zychowicz, Dziewczyny z Wołynia - recenzja Agnieszki Winiarskiej

Ewa Krystyna Hoffman-Jędruch, Ślady na piasku - recenzja Montgomerry
Ewa Krystyna Hoffman-Jędruch, Ślady na piasku - recenzja Izabeli Łęckiej

I

Barbara Iskra-Kozińska, Czerwone niebo nad Wołyniem - recenzja Marii Orzeszkowej
Barbara Iskra-Kozińska, Czerwone niebo nad Wołyniem - recenzja Molesława

Barbara Iskra-Kozińska, Maria - recenzja Czytelnika
Barbara Iskra-Kozińska, Maria - recenzja Nutty
Barbara Iskra-Kozińska, Maria - recenzja Awioli

Jarosław Iwaszkiewicz, Książka moich wspomnień - recenzja Alicji Łukawskiej

J

Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Mirosław Garniec, Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Mieczysław Jałowiecki, Na skraju imperium - recenzja Alicji Łukawskiej

Piotr Jamski, Pocztówki z Kresów przedwojennej Polski - recenzja Montgomerry
Piotr Jamski, Pocztówki z Kresów przedwojennej Polski - recenzja Kaye

Mateusz Jantar, Zmowa - recenzja Natanny

Magdalena Jastrzębska, Dama w jedwabnej sukni - opowieść o księżniczce Helenie Sanguszkównie - recenzja Natanny

Magdalena Jastrzębska, Listy z Kresów - recenzja Beaty Bednarz
Magdalena Jastrzębska, Listy z Kresów - recenzja Kaye
Magdalena Jastrzębska, Listy z Kresów - recenzja Montgomerry
Magdalena Jastrzębska, Listy z Kresów - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej
Magdalena Jastrzębska, Listy z Kresów - recenzja Aleksandry Urbańczyk

Magdalena Jastrzębska, Panie kresowych siedzib - recenzja Beaty Bednarz  
Magdalena Jastrzębska, Panie kresowych siedzib - recenzja Kaye
Magdalena Jastrzębska, Panie kresowych siedzib - recenzja Alicji Łukawskiej 
Magdalena Jastrzębska, Panie kresowych siedzib - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej  
Magdalena Jastrzębska, Panie kresowych siedzib - recenzja Izabeli Łęckiej-Wokulskiej
Magdalena Jastrzębska, Panie kresowych siedzib - recenzja Czytelnika 

Paweł Jaszczuk, Marionetki - recenzja Kasi

Piotr Jaźwiński, Aleksander Jaźwiński, Wołynianki. Z Wołynia do PRL - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Aleksander Jurewicz, Lida - recenzja Beaty Bednarz

red. Adolf Juzwenko, Kustosz i samotnik. Tom poświęcony pamięci Romana Aftanazego - recenzja Magdaleny Jastrzębskiej 

K

Leszek Kania, Na odsiecz Lwowa - recenzja Janusza Palucha

Franciszek Karpiński, Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem - recenzja Alicji Łukawskiej

Magdalena Kawka, Pora westchnień, pora burz - recenzja Agnieszki Winiarskiej

Antoni Kieniewicz, Nad Prypecią, dawno temu... - recenzja Kaye

Witold Kieżun, Magdulka i cały świat - recenzja Beaty Bednarz
Witold Kiezun, Magdulka i cały świat - recenzja Aleksandry Urbańczyk

Kledzik Maciej, Litwa Sienkiewicza Piłsudskiego Miłosza - recenzja Magdaleny Jastrzębskiej
Kledzik Maciej, Litwa Sienkiewicza Piłsudskiego Miłosza - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Klimko-Dobrzaniecki, Złodzieje bzu - recenzja Agnieszki Winiarskiej

Klukowski Bogdan (wybór i opracowanie), My deportowani.Wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSRR - recenzja Marii Orzeszkowej

Julia Kłusek, Za mało żeby żyć, za dużo żeby umrzeć - recenzja Koczowniczki

Wanda Kocięcka, Oddajcie mi świętego Mikołaja - recenzja Koczowniczki

Jacek Kolbuszewski, Kresy - recenzja Kaye

Magdalena Komorowska z Nałęcz-Górskich, Powrót do Żmudzi - recenzja Alicji Łukawskiej

Tadeusz Konwicki, Bohiń - recenzja Aleksandry Urbańczyk
Tadeusz Konwicki, Bohiń - recenzja Karoliny
Tadeusz Konwicki, Bohiń - recenzja Pyzy Wędrowniczki

Tadeusz Konwicki, Rojsty - recenzja Alicji Łukawskiej

Sławomir Koper, Spacer po Lwowie - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Marek Koprowski, Kresy we krwi - recenzja Zapomnianej Biblioteki

Marek Koprowski, Dziewczyny kresowe - recenzja Beaty Bednarz

Marek Koprowski, Kobiety kresowe - recenzja Alicji Łukawskiej

Marek Koprowski, Kresy w II RP - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Zofia Kossak, Ku swoim - recenzja Magdaleny Bioggraff

Zofia Kossak, Pożoga - recenzja Alicji Łukawskiej
Zofia Kossak, Pożoga - recenzja Izy
Zofia Kossak, Pożoga - recenzja Guciamal

Beata Kost, Kobiety ze Lwowa - recenzja Izabeli Łęckiej-Wokulskiej

Piotr Kościński, Przez czerwoną granicę - recenzja Kaye

Krzysztof Krajewski, Jan Borysewicz "Krysia", "Mściciel" 1913-45 - recenzja Andry D

Kazimierz Krajewski, Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Józef Ignacy Kraszewski, Całe życie biedna - recenzja Alicji Łukawskiej

Józef Ignacy Kraszewski, Chata za wsią - recenzja Bazgradełka

Józef Ignacy Kraszewski, Historia o Janaszu Korczaku i pięknej miecznikównie - recenzja Izy

Józef Ignacy Kraszewski, Jaryna - recenzja Alicji Łukawskiej

Józef Ignacy Kraszewski, Kunigas - recenzja Izy

Józef Ignacy Kraszewski, Pamiętnik panicza - recenzja Izy

Józef Ignacy Kraszewski, Sprawa kryminalna - recenzja Izy

Józef Ignacy Kraszewski, Ulana - recenzja Izy
Józef Ignacy Kraszewski, Ulana - recenzja Katarzyny K
Józef Ignacy Kraszewski, Ulana - recenzja Marii Orzeszkowej

Józef Ignacy Kraszewski, Wieczory wołyńskie - recenzja Nutty

Józef Ignacy Kraszewski, Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy - recenzja Nutty
Józef Ignacy Kraszewski, Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy - recenzja Izy
Józef Ignacy Kraszewski, Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy - recenzja Izabeli Łęckiej-Wokulskiej

Zofia Krauzowa, Rzeki mojego życia - recenzja Alicji Łukawskiej

Kresy - najpiękniejsze miejsca i budowle - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Mariola Kruszewska, Czereśnie będą dziczeć - recenzja Agnieszki Winiarskiej

Michał Kruszona, Huculszczyzna. Opowieść kabalistyczna - recenzja Czytelnika
Michał Kruszona, Huculszczyzna. Opowieść kabalistyczna - recenzja Jana A. Choroszy

Kuśniewicz Andrzej, Mieszaniny obyczajowe - recenzja Alicji Łukawskiej 

Helena Kutyłowska, Wspomnienia z Podola (1898-1919) - recenzja Lirael
Helena Kutyłowska, Wspomnienia z Podola (1898-1919) - recenzja Kaye

L

Stanisław Lem, Wysoki Zamek - recenzja Pyzy

Lewandowska-Kąkol, Niezłomna - recenzja Zapomnianej Biblioteki

Agnieszka Lewandowska-Kąkol, Siostry - recenzja Beaty Bednarz
Agnieszka Lewandowska-Kąkol, Siostry - recenzja Agnesto

Leon Lipkowski, Moje wspomnienia 1849-1912 - recenzja Magdaleny Jastrzębskiej

Bogdan Loebl, Złota trąbka - recenzja Andry D

Bogdan Loebl, Piekło weszło do raju - recenzja Andry D

Teresa Lubkiewicz-Urbanowicz, Boża podszewka - recenzja Alicji Łukawskiej

Joanna Lustyk, Nad rzeką niepamięci - recenzja Awioli

Ł

Józef Łobodowski, Żywot człowieka gwałtownego - recenzja Beaty Bednarz

Maria Łozińska-Hempel, Z łańcucha wspomnień - recenzja Alicji Łukawskiej

Alicja Łukawska, Duchy Kresów Wschodnich - recenzja Izabeli Łęckiej-Wokulskiej

Edward Łysiak, Kresowa opowieść. Michał - recenzja AnnRK
Edward Łysiak, Kresowa opowieść. Michał, Julia - recenzja Książkowca
Edward Łysiak, Kresowa opowieść. Michał. Julia - recenzja Marioli Pomykaj

M

Józef Mackiewicz, Okna zatkane szmatami - recenzja Izy

Józef Mackiewicz, Sprawa pułkownika Miasojedowa - recenzja Izy

Józef Mackiewicz, Ściągaczki z szuflady Pana Boga - recenzja Izy

Józef Mackiewicz, Droga donikąd - recenzja Izy

Janusz Majewski, Mała matura - recenzja Evity

Janusz Majewski, Czarny mercedes - recenzja Izabeli Łęckiej

Stanisław "Cat" Mackiewicz, Dom Radziwiłłów - recenzja Alicji Łukawskiej

Kornel Makuszyński, Złamany miecz - recenzja Zapomnianej Biblioteki

Kornel Makuszyński, Uśmiech Lwowa - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Philip Marsden, Dom na Kresach - recenzja Montgomerry
Philip Marsden, Dom na Kresach - recenzja Padmy
Philip Marsden, Dom na Kresach - recenzja Izabeli Łęckiej
Philip Marsden, Dom na Kresach - recenzja Alicji Łukawskiej
Philip Marsden, Dom na Kresach - recenzja BuchBuchBicher

Krzysztof Masłoń, Puklerz Mohorta. Lektury kresowe - recenzja Kaye
Krzysztof Masłoń, "Puklerz Mohorta. Lektury kresowe" - recenzja Beaty Bednarz

Krzysztof Masłoń, Henryk Sienkiewicz. Śladami polskości - recenzja Beaty Bednarz

ks. Walerian Meysztowicz, Gawędy o czasach i ludziach - recenzja Magdaleny Jastrzębskiej
ks. Walerian Meysztowicz, Gawędy o czasach i ludziach - recenzja Marii Orzeszkowej
ks. Walerian Meysztowicz, Gawędy o czasach i ludziach - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Włodzimierz Mędrzecki, Kresowy Kalejdoskop - recenzja Izabeli Łęckiej-Wokulskiej


Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz - recenzja Montgomerry

Iwona Menzel, Szeptucha - recenzja Marii Orzeszkowej

Jerzy Michotek, Tylko we Lwowie - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Czesław Miłosz, Dolina Issy - recenzja Imani
Czesław Miłosz, Dolina Issy - recenzja BuchBuchBicher

Helena Mniszkówna, Powojenni - recenzja Marii Orzeszkowej 

Agnieszka Moniak-Azzopardi, Odchodzić - recenzja Agnieszki Winiarskiej

My deportowani. Wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSRR - recenzja Marii Orzeszkowej

N

Stanisław Sławomir Nicieja, Kresowa Atlantyda, t. 1 - recenzja Nutty
Stanisław Sławomir Nicieja, Kresowa Atlantyda, t.1 - recenzja Kaye

Stanisław Sławomir Nicieja, Kresowa Atlantyda, t. 2 - recenzja Nutty
Stanisław Sławomir Nicieja, Kresowa Atlantyda, t.2 - recenzja Janusza Palucha
Stanisław Sławomir Nicieja, Kresowa Atlantyda, t.2 - recenzja Kaye

Stanisław Sławomir Nicieja, Kresowa Atlantyda, t. 3 - recenzja Nutty
Stanisław Sławomir Nicieja, Kresowa Atlantyda, t. 3 - recenzja Kaye

Stanisław Sławomir Nicieja, Kresowa Atlantyda, t. 4 - recenzja Nutty
Stanisław Sławomir Nicieja, Kresowa Atlantyda, t. 4 - recenzja Kaye

Stanisław Sławomir Nicieja, Kresowe Trójmiasto: Truskawiec, Drohobycz, Borysław - recenzja Andrzeja W. Kaczorowskiego

Stanisław Sławomir Nicieja, Lwowskie Orlęta - recenzja Montgomerry

Stanisław Sławomir Nicieja, Twierdze kresowe - recenzja Andrzeja W. Kaczorowskiego 

Robert Nowakowski, Człowiek z sową - recenzja Izabeli Łęckiej

O

Beata Obertyńska, W domu niewoli - recenzja Guciamal
Beata Obertyńska, W domu niewoli - recenzja Kaye
Beata Obertyńska, W domu niewoli - recenzja Książkowca

Włodzimierz Odojewski, Zasypie wszystko, zawieje - recenzja Kasi (Hominem Quaero)

Mariusz Olbromski, Róża i kamień. Podróże na Kresy - recenzja Książkowca

Tadeusz Olszański, Kresy Kresów. Stanisławów - recenzja Beaty Bednarz
Tadeusz Olszański, Kresy Kresów. Stanisławów - recenzja Andrzeja W. Kaczorowskiego

Tadeusz Olszański, Stanisławów jednak żyje - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Elżbieta Orman, Tahańcza Poniatowskich - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Eliza Orzeszkowa, 1863 - recenzja Beaty Bednarz

Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem - recenzja Beaty Bednarz
Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem - recenzja Marii Orzeszkowej

Antoni Ferdynand Ossendowski, Polesie - recenzja Kaye
Antoni Ferdynand Ossendowski, Polesie - recenzja Beaty Bednarz


P

Janusz M. Paluch, Wczoraj i dziś. Polacy na Kresach - recenzja Beaty Bednarz

Jan Parandowski, Niebo w płomieniach - recenzja Izy

Maria Paszyńska, Dziewczęta wygnane - recenzja Agnes A. Rose

Anna Pawełczyńska, Koniec kresowego świata - recenzja Kaye

Kacper Pawlikowski, Z Medyki. Wspomnienia rodzinne - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Michał Kryspin Pawlikowski, Sumienie Polski i inne szkice kresowe

Michał Kryspin Pawlikowski, Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego - recenzja Marii Orzeszkowej
Michał Kryspin Pawlikowski, Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego - recenzja Kaye

Sergiusz Piasecki, Człowiek przemieniony w wilka - recenzja Marii Orzeszkowej

Sergiusz Piasecki, Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy - recenzja Izy

Sergiusz Piasecki, Zapiski oficera Armii Czerwonej - recenzja Izy
Sergiusz Piasecki, Zapiski oficera Armii Czerwonej - recenzja Marii Orzeszkowej

Sergiusz Piasecki, Żywot człowieka rozbrojonego - recenzja Marii Orzeszkowej

Czesław Pietkiewicz, Kultura Polesia rzeczyckiego - recenzja Marii Orzeszkowej

Czesław Piotrowski, Krwawe żniwa. Zbrodnie ukraińskie na Wołyniu 1943 r. - recenzja Marii Orzeszkowej

Aleksander Piskor, Siedem ekscelencji i jedna dama - recenzja Alicji Łukawskiej

Podolski Antoni Joe, 23 Days: A Memoir of 1939 - recenzja Agnes A. Rose

Podskarbi-Łojas Władysława, Wołyńskie lata, które pamiętam- recenzja Marii Orzeszkowej

Magda i Mirek Osip-Pokrywka, Leksykon zabytków architektury Kresów południowo-wschodnich - recenzja Zapomnianej Biblioteki
Magda i Mirek Osip-Pokrywka, Leksykon zabytków architektury Kresów południowo-wschodnich - recenzja Beaty Bednarz

Martin Pollack, Po Galicji - recenzja BuchBuchBicher
Martin Pollack, Po Galicji - recenzja Andrzeja W Kaczorowskiego

Dorota Ponińska, Romantyczni - recenzja Agnieszki Różyckiej

Janina Zofia Potocka, Zofia Barbara Potocka, Peczara - recenzja Magdaleny Jastrzębskiej
Janina Zofia Potocka, Zofia Barbara Potocka, Peczara - recenzja Marii Orzeszkowej

Anna Pruszyńska, Między Bohem a Słuczą - recenzja Kaye
Anna Pruszyńska, Między Bohem a Słuczą - recenzja Magdaleny Jastrzębskiej

Joanna Puchalska, Dziedziczki Soplicowa - recenzja Montgomerry
Joanna Puchalska, Dziedziczki Soplicowa - recenzja Aleksandry Urbańczyk
Joanna Puchalska, Dziedziczki Soplicowa - recenzja Marii Orzeszkowej
Joanna Puchalska, Dziedziczki Soplicowa - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Joanna Puchalska, Kresowi Sarmaci - recenzja Beaty Bednarz
Joanna Puchalska, Kresowi Sarmaci - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Joanna Puchalska, Polki, które zadziwiły świat - recenzja Kaye


R
Stanisław Rembek, W polu - recenzja Izy
Stanisław Rembek, W polu - recenzja Marii Orzeszkowej
Stanisław Rembek, W polu - recenzja Michała Stanka

Maria Rodziewiczówna, Byli i będą - recenzja Natanny

Maria Rodziewiczówna, Barcikowscy - recenzja Marii Orzeszkowej

Maria Rodziewiczówna, Czahary - recenzja El
Maria Rodziewiczówna, Czahary - recenzja Marii Orzeszkowej

Maria Rodziewiczówna, Florian z Wielkiej Hłuszy - recenzja Marii Orzeszkowej

Maria Rodziewiczówna, Hrywda - recenzja Andry D

Maria Rodziewiczówna, Klejnot - recenzja Bazgradełka

Maria Rodziewiczówna, Niedobitowski z granicznego bastionu - recenzja Marii Orzeszkowej

Janusz Rolicki, Wyklęte pokolenia - recenzja Izy

Janusz Rolicki, Wyklęte pokolenia - recenzja Diany Bibliofilki

Radosław Romaniuk, Inne życie Jarosława Iwaszkiewicza - recenzja Beaty Bednarz
Radosław Romaniuk, Inne życie Jarosława Iwaszkiewicza - recenzja Izabeli Łęckiej
Radosław Romaniuk, Inne życie Jarosława Iwaszkiewicza - recenzja Montgomerry

Andrzej Rostworowski, Ziemia, której już nie zobaczysz. Wspomnienia kresowe - recenzja Kaye

Helena Roth, Czasy, miejsca, ludzie. Wspomnienia z kresów wschodnich - recenzja Alicji Łukawskiej

Jarosław Marek Rymkiewicz, Żmut - recenzja Izy

Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy - recenzja Alicji Łukawskiej

S

Kristina Sabaliauskaite, Silva rerum - recenzja Beaty Bednarz
Kristina Sabaliauskaite, Silva rerum - recenzja Ekrudy
Kristina Sabaliauskaite, Silva rerum - recenzja Kaye
Kristina Sabaliauskaite, Silva rerum - recenzja Izabeli Łęckiej

Kristina Sabaliauskaite, Silva rerum II - recenzja Aleksandry Urbańczyk


Eustachy Sapieha, Tak było - recenzja Magdaleny Jastrzębskiej
Eustachy Sapieha, Tak było - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej 

Maria ze Zdziechowskich Sapieżyna, Moje życie, mój czas - recenzja Alicji Łukawskiej

Marcin K. Schirmer, Arystokracja. Polskie rody - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej
Marcin K. Schirmer, Arystokracja. Polskie rody - recenzja Kaye

Kazimierz Schleyen, Lwowskie gawędy - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej 

Teresa Siedlar-Kołyszko, Byli, są, czy będą?... - recenzja Prowincjonalnej nauczycielki

Teresa Siedlar-Kołyszko, Od Smoleńska po Dzikie Pola - recenzja Magdaleny Jastrzębskiej

Teresa Siedlar-Kołyszko, Między Dźwiną a Czeremoszem - recenzja Marii Orzeszkowej 
Teresa Siedlar-Kołyszko, Między Dźwiną a Czeremoszem - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Teresa Siedlar-Kołyszko, Przecież tu Polska kiedyś była... Reportaże kresowe - recenzja Agnieszki Winiarskiej

Joanna Siedlecka, Pan od poezji - recenzja Izy

W. E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-45 - recenzja Marii Orzeszkowej

Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem - recenzja Beaty Bednarz

Anna Skarbek-Sokołowska, Czas udręki i czas radości - recenzja Marii Orzeszkowej

Jadwiga Skirmunttówna, Pani na Hruszowej - recenzja Montgomerry
Jadwiga Skirmunttówna, Pani na Hruszowej - recenzja Marii Orzeszkowej

Jadwiga Skibińska-Podbielska, Epopeja wołyńska 1913-45 - recenzja Marii Orzeszkowej

Zdzisław Skrok, Podolska legenda - recenzja Nutty

Żanna Słoniowska, Dom z witrażem - recenzja Anny Jurczyk
Żanna Słoniowska, Dom z witrażem - recenzja Janusza Palucha

Maria Sobańska, Wspominki nikłe - recenzja Magdaleny Bioggraff

Józef Sobiesiak, Przebraże - recenzja Marii Orzeszkowej

Michał Sobków, Koropiec nad Dniestrem - recenzja Marii Orzeszkowej

Stanisław Srokowski, Nienawiść - recenzja Michała Stanka
Stanisław Srokowski, Nienawiść - recenzja Natanny

Stanisław Srokowski, Strach. Opowiadania kresowe - recenzja Awioli
Stanisław Srokowski, Strach - recenzja Zapomnianej Biblioteki

Stanisław Srokowski, Ukraiński kochanek - recenzja Marii Orzeszkowej

Maria Starzyńska, Jedenaście klęczników - recenzja Marii Orzeszkowej

Joanna Sypuła-Gliwa, Podróż na Wschód - recenzja Kaye

Ziemowit Szczerek, Przyjdzie Mordor i nas zje - recenzja Janusza M. Palucha

Małgorzata Szejnert, Usypać góry. Historie z Polesia - recenzja Kaye

Jeno Szentivanyi, Orlęta Lwowskie - recenzja Agnesto
Jeno Szentivanyi, Orlęta Lwowskie - recenzja Idy

Anna J. Szepielak, Wspomnienia w kolorze sepii - recenzja Agnieszki Winiarskiej

Szeptycka Zofia, Wspomnienia z lat ubiegłych - recenzja Marii Orzeszkowej

Witold Szolginia, Dom pod żelaznym lwem - recenzja Marii Orzeszkowej

Włodzimierz Szuchiewicz, Huculszczyzna - recenzja Marii Orzeszkowej

Małgorzata Szumska, Zielona sukienka - recenzja Marii Orzeszkowej
Małgorzata Szumska, Zielona sukienka - recenzja Kaye
Małgorzata Szumska, Zielona sukienka - recenzja Niebieskiej zakładki
Małgorzata Szumska, Zielona sukienka - recenzja Izabeli Łęckiej


T

Aleksander Topolski, "Biez wodki" - recenzja Izy

Olga Tokarczuk, Księgi Jakubowe - recenzja Izabelli Łęckiej

Feliks Trusiewicz, Duszohubka - recenzja Beaty Bednarz

Feliks Trusiewicz, Hawryłko - recenzja Beaty Bednarz

Feliks Trusiewicz, Pokolenie - recenzja Beaty Bednarz

Feliks Trusiewicz, Ścieżki mojego życia - recenzja Beaty Bednarz

Hieronim Tukalski-Nielubowicz, Życie Marii Rodziewiczówny(...) - recenzja Marii Orzeszkowej


U

Mariusz Urbanek, Genialni. Lwowska szkoła matematyczna - recenzja Montgomerry
Mariusz Urbanek, Genialni. Lwowska szkoła matematyczna - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej
Mariusz Urbanek, Genialni. Lwowska szkoła matematyczna - recenzja Izabeli Łęckiej

Mariusz Urbanek, Makuszyński. O jednym takim, któremu ukradziono słońce - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

V

Vital Voranau, Szeptem - recenzja Awioli

W

Barbara Wachowicz, Wigilie polskie - Adam Mickiewicz - recenzja Izy

Barbara Wachowicz, Matki wielkich Polaków - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Barbara Wachowicz, Wielcy Polacy na Kresach - recenzja Beaty Bednarz

Jolanta Wachowicz-Makowska, Świat zapamiętany - recenzja Magdaleny Jastrzębskiej
Jolanta Wachowicz-Makowska, Świat zapamiętany - recenzja Kaye

Ola Watowa, Wszystko, co najważniejsze - recenzja Izy

Melchior Wańkowicz, Szczenięce lata - recenzja Beaty Bednarz 
Melchior Wańkowicz, Szczenięce lata - recenzja Kaye
Melchior Wańkowicz, Szczenięce lata - recenzja Izy

Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze - recenzja Beaty Bednarz


Stanisław Wasylewski, Pod kopułą lwowskiego Ossolineum - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Szewach Weiss, Takie buty z cholewami - recenzja Izy

Eugeniusz Werstin, Szklana góra - recenzja Marii Orzeszkowej

Józef Weyssenhoff, Soból i panna - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej
Józef Weyssenhoff, Soból i panna - recenzja Marii Orzeszkowej

Karol Wędziagolski, Pamiętniki - recenzja Izy

Katarzyna Węglicka, Białoruskie ścieżki. Gawędy kresowe - recenzja Pani_Wu

Katarzyna Węglicka, Polacy z Kresów. Znani i nieznani - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Katarzyna Węglicka, Wielcy Kresowiacy - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Joanna Wieliczka-Szarkowa, Czarna księga Kresów - recenzja Montgomerry

Joanna Wieliczka-Szarkowa, Wołyń we krwi 1943 - recenzja Beaty Bednarz

Marcin Więckowski, Mlekiem, miodem i krwią - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Wojciech Wiśniewski, Zan. Ostatni z rodu - recenzja Magdaleny Jastrzębskiej
Wojciech Wiśniewski, Zan. Ostatni z rodu - recenzja Marii Orzeszkowej

Wojciech Wiśniewski, Pani na Berżenikach. Rozmowy z Heleną z Zanów Stankiewiczową - recenzja Marii Orzeszkowej

Wołyń bez komentarza - recenzja Izabeli Łęckiej-Wokulskiej 

Wołyń. Przemilczana zbrodnia na Polakach - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Stanisław A. Wotowski, Upiorny dom - recenzja Zapomnianej Biblioteki

Jarosław Wróblewski, Zośkowiec - recenzja Beaty Bednarz

Franciszek Wysłouch, Echa Polesia - recenzja Czytelnika
Franciszek Wysłouch, Echa Polesia - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Z

Władysław Zahorski, Podania i legendy wileńskie - recenzja Marii Orzeszkowej

Helena Zakrzewska, Białe róże - recenzja Moleslawa

Helena Zakrzewska, Dzieci Lwowa - recenzja Moleslawa

Paweł Daniel Zalewski, Bez pamięci - recenzja Janusza Palucha

Stanisław Zamoyski, Listy z Podola - recenzja Magdaleny Jastrzębskiej

Helena Zawistowska, Od Wilii po Uklę - recenzja Lirael

Sylwia Zientek, Kolonia Marusia - recenzja Marii Orzeszkowej

Janina Zimirska, W drodze do domu - recenzja Marii Orzeszkowej

Aleksandra Ziółkowska, Na tropach Wańkowicza - recenzja Małgorzaty Poniatowskiej

Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Druga bitwa o Monte Cassino - recenzja Beaty Bednarz

Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Lepszy dzień nie przyszedł już - recenzja Beaty Bednarz
Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Lepszy dzień nie przyszedł już - recenzja Janusza Palucha
Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Lepszy dzień nie przyszedł już - recenzja Montgomerry

Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Kaja od Radosława, czyli historia Hubalowego krzyża - recenzja Beaty Bednarz

Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Na tropach Wańkowicza po latach - recenzja Beaty Bednarz
Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Na tropach Wańkowicza po latach - recenzja Marka Oramusa

Zubiński Tadeusz, Ogień przy drodze - recenzja Marii Orzeszkowej

Piotr Zychowicz, Pakt Piłsudski - Lenin - recenzja Diany Bibliofilki

2 komentarze:

 1. Brakuje mi tu trzech powieści Wiesława Helaka. Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jedna opinia całkiem niedługo się pojawi. ;)
   Ale zachęcam do zapoznania się z zakładką "lista lektur", która jest dłuższa niż powyższy spis i ciągle się rozrasta. :)

   Usuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...